denhaagsculptuur.nl (“denhaagsculptuur.nl”) beheert de website denhaagsculptuur.nl en kan andere websites exploiteren. Het is het beleid van denhaagsculptuur.nl om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die we kunnen verzamelen tijdens het gebruik van onze websites.

Website bezoekers

Net als de meeste website-exploitanten verzamelt denhaagsculptuur.nl niet-persoonlijk identificeerbare informatie van het soort dat webbrowsers en servers doorgaans beschikbaar stellen, zoals het browsertype, taalvoorkeur, verwijzende site en de datum en tijd van elk bezoekersverzoek. denhaagsculptuur.nl doel bij het verzamelen van niet-persoonlijk identificeerbare informatie is om beter te begrijpen hoe denhaagsculptuur.nl bezoekers haar website gebruiken. Van tijd tot tijd kan denhaagsculptuur.nl in het algemeen niet-persoonlijk identificerende informatie vrijgeven, bijvoorbeeld door een rapport te publiceren over trends in het gebruik van haar website.

denhaagsculptuur.nl verzamelt ook potentieel persoonlijk identificeerbare informatie zoals Internet Protocol (IP) -adressen voor ingelogde gebruikers en voor gebruikers die commentaar achterlaten op denhaagsculptuur.nl website blogs / sites. denhaagsculptuur.nl maakt alleen ingelogde gebruikers- en commentator-IP-adressen bekend onder dezelfde omstandigheden als het gebruikt en onthult persoonlijk identificerende informatie zoals hieronder beschreven, behalve dat commentator-IP-adressen en e-mailadressen zichtbaar zijn en worden bekendgemaakt aan de beheerders van de blog / site waar de opmerking is achtergelaten.

Verzameling van persoonlijk identificeerbare informatie

Bepaalde bezoekers van de websites van denhaagsculptuur.nl kiezen ervoor om te communiceren met denhaagsculptuur.nl op manieren die denhaagsculptuur.nl vereisen om persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen. De hoeveelheid en het soort informatie dat denhaagsculptuur.nl verzamelt, is afhankelijk van de aard van de interactie. We vragen bijvoorbeeld bezoekers die zich aanmelden op de website denhaagsculptuur.nl om een ​​gebruikersnaam en e-mailadres op te geven. Degenen die transacties aangaan met denhaagsculptuur.nl wordt gevraagd om aanvullende informatie te verstrekken, waaronder zo nodig de persoonlijke en financiële informatie die nodig is om die transacties te verwerken. In elk geval verzamelt denhaagsculptuur.nl dergelijke informatie alleen voor zover nodig of gepast om het doel van de interactie van de bezoeker met denhaagsculptuur.nl te vervullen. denhaagsculptuur.nl maakt geen persoonlijk identificeerbare informatie bekend anders dan hieronder beschreven. En bezoekers kunnen altijd weigeren om persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, met de waarschuwing dat het hen kan verhinderen om bepaalde website-gerelateerde activiteiten uit te voeren.

Geaggregeerde statistieken

denhaagsculptuur.nl kan statistieken verzamelen over het gedrag van bezoekers van haar websites. denhaagsculptuur.nl kan deze informatie openbaar weergeven of aan anderen verstrekken. Denhaagsculptuur.nl maakt echter geen persoonlijk identificeerbare informatie bekend, anders dan hieronder beschreven.

Bescherming van bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie

denhaagsculptuur.nl onthult potentieel persoonlijk identificerende en persoonlijk identificerende informatie alleen aan die van haar werknemers, aannemers en gelieerde organisaties die (i) die informatie moeten kennen om deze namens denhaagsculptuur.nl te verwerken of om diensten te kunnen aanbieden die beschikbaar zijn bij denhaagsculptuur .nl-websites, en (ii) die ermee hebben ingestemd het niet aan anderen bekend te maken. Sommige van die werknemers, aannemers en aangesloten organisaties kunnen zich buiten uw eigen land bevinden; door de websites van denhaagsculptuur.nl te gebruiken, stemt u in met de overdracht van dergelijke informatie aan hen. denhaagsculptuur.nl zal potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie aan niemand verhuren of verkopen. Anders dan haar werknemers, aannemers en aangesloten organisaties, zoals hierboven beschreven, onthult denhaagsculptuur.nl potentieel persoonlijk identificerende en persoonlijk identificerende informatie alleen in reactie op een dagvaarding, gerechtelijk bevel of ander overheidsverzoek, of wanneer denhaagsculptuur.nl gelooft in goede van mening dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om de eigendommen of rechten van denhaagsculptuur.nl, derden of het grote publiek te beschermen. Als u een geregistreerde gebruiker bent van een website van denhaagsculptuur.nl en uw e-mailadres heeft opgegeven, kan denhaagsculptuur.nl u af en toe een e-mail sturen om u te informeren over nieuwe functies, om uw feedback te vragen of om u op de hoogte te houden van wat er aan de hand is met denhaagsculptuur.nl en onze producten. Als u ons een verzoek stuurt (bijvoorbeeld via e-mail of via een van onze feedbackmechanismen), behouden wij ons het recht voor om het te publiceren om ons te helpen uw verzoek te verduidelijken of te beantwoorden of om ons te helpen andere gebruikers te ondersteunen. denhaagsculptuur.nl neemt alle maatregelen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, wijziging of vernietiging van mogelijk persoonlijk identificerende en persoonlijk identificeerbare informatie.

koekjes

Een cookie is een reeks informatie die een website op de computer van een bezoeker opslaat en die de browser van de bezoeker aan de website verstrekt telkens wanneer de bezoeker